Gatavos grozījumus Autortiesību likumā

 

Kā ziņo Saeimas Preses dienests, vakar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā nolemts, ka Autortiesību likumā veicami vairāki konceptuāli un būtiski grozījumi. Kultūras ministrijai mēneša laikā jāizveido darba grupa, kas strādās pie šo grozījumu sagatavošanas. 

Komisijas sēdē esot izkristalizējušās vismaz šādas grozījumu tēmas: 1) Autortiesību likuma terminoloģija, 2) kolektīvā pārvaldījuma organizāciju tarifi, 3) autoru pozīciju stiprināšana, jo neesot "pietiekami atrunāti gadījumi, kad autors pats pārstāv savas intereses un kad viņš izvēlas neļaut savu darbu izmantošanu", 4) iekasētās autoratlīdzības par autoriem, kuri ir miruši un nav atstājuši mantiniekus.

 

Jāsaka, ka konceptuāli risināmu jautājumu Autortiesību likumā ir daudz vairāk kā uzskaitīts preses relīzē. Jo īpaši ir jārod jauns, sabalansēts un laikam atbilstošs autoru un darbu izmantotāju interešu regulējums. Darbs būs ilgs un pamatīgs, un tā rezultātu noteiks gan politiskā griba, gan tas, cik aktīvi likumdošanas procesā iesaistīsies dažādas lobiju grupas, gan arī paralēlā autortiesību attīstība Eiropas Savienības līmenī (piemēram, saistībā ar darbu izmantošanu digitālā vidē). Lai arī Autortiesību likums šobrīd ir "atvērts" un tiek gatavots 2.lasījumam Saeimā, plašāki grozījumi tiks atstāti jaunizveidojamās darba grupas kompetencē.

 

 

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.