Kas tie tādi, kas dziedāja

 

Eiropas Savienības līmenī aktivizējoties diskusijai par tā saukto orphan works izmantošanu, aktuāls kļuvis jautājums, kā šos darbus saukt latviski. Šobrīd tiek izmantoti divi apzīmējumi - nezināmu autoru darbi un bāreņdarbi (skat., piemēram, AKKA/LAA preses relīze). Bāreņdarbi kā tiešs tulkojums no angļu (orphan works) un vācu (verwaiste Werke) valodām ir viegls risinājums, kas neradīs problēmas ar tā iegaumēšanu. Pie tam tas ir viens vārds, tādēļ arī ērtāk izmantojams. Tomēr man šis apzīmējums uzdzen šermuļus, un prātā nāk skolā dziedāšanas stundā dziedātās sērīgās tautasdziesmas. 

Šādas asociācijas nepavisam neatbilst tai koncepcijai, ko ir iecerējusi Eiropas Komisija, virzot direktīvas projektu par orphan works izmantošanu. Ne tur bargi kungi, ne asaras - tieši pretēji -direktīvas mērķis ir atvieglot noteiktu darbu digitalizēšanu un publiskošanu internetā, ja nav iespējams noskaidrot to autorus. Nebūs arī nekādas cietas pelavmaizes. Ja laika gaitā darba autors tomēr atrastos, viņam ir tiesības saņemt kompensāciju par sava darba līdzšinējo izmantošanu.

Pagaidām vispiemērotākais man šķiet apzīmējums nenoskaidrotu autoru darbi, jo tas ietver arī direktīvas projektā uzlikto pienākumu pielikt saprātīgas pūles darba autora identificēšanai. Nezināmu autoru darbi skan bezatbildīgāk, it kā darba izmantošanai pietiktu vien ar faktu, ka "nezinu, un viss". Protams, vēl labāk būtu izdomāt kādu jaunu, skanīgu terminu, lai katru reizi nav jāsaka trīs vārdi. Varbūt ir kādas idejas?!

 

(Informācijai: Eiropas Komisijas sagatavotais direktīvas priekšlikums)

 

Write a comment

Comments: 10
 • #1

  Autornica.lv (Thursday, 16 June 2011 15:02)

  Kā man pēc šī ieraksta publicēšanas ziņo droši un uzticami avoti - minētās direktīvas projekta latviskajā versijā (vēl nav publiskota) nav ne bāreņdarbi, ne nezināmu autoru darbi. Orphan works latviski iztulkots kā "nenosakāmu autortiesību darbi"!

  Varbūt tos tekstus labāk nemaz netulkot latviski?!

 • #2

  @ilzx (Thursday, 16 June 2011 15:07)

  un tieši kas to terminu tā iztulkojis? esmu mazliet šokēta..

 • #3

  nex (Thursday, 16 June 2011 15:24)

  Kāpēc ne *bezautoru* darbi vai *na darbi*? Skaidrs, ka katram darbam kaut kur kaut kad ir bijis autors, bet "bezautoru" arī varētu saprast tieši tā, ka autors ir bijis, bet nav vairs noskaidrojams.
  *na* varētu būt vienkārši saīsināts "neneoskaidrots autors" vai "nenosakāmas autortiesības", datu bāzēs, weblapās u.tml. varētu atstāt "n/a" (no līdzšinējā not applicable) :)

 • #4

  Autornica.lv (Thursday, 16 June 2011 15:24)

  Drošvien ES tulkošanas dienests.

  Nedaudz parakņājos internetā - izrādās, ka šis termins izmantots jau iepriekš, piemēram, "The New Renaissance" tulkojumā. Biju to palaidusi garām, jo parasti šādus dokumentus latviski nelasu smagnējās valodas dēļ.

  Valodnieks Aldis Lauzis rosina apzīmējumu "nenoskaidrojamu autoru darbi", jo par nenoskaidrotu autoru darbiem varot pajautāt: "Kāpēc nepacenties noskaidrot?" Manuprāt, vērā ņemams arguments.

 • #5

  Autornica.lv (Thursday, 16 June 2011 15:41)

  @nex

  Jā, n/a darbs drošvien varētu izmantot praksē, būtu ērti. Tomēr Autortiesību likumā un oficiālos dokumentos tāpat ir vajadzīgs pilns apzīmējums.

  Bezautoru darbs savā ziņā apgāztu uz galvas visu autortiesību aizsardzības koncepciju, jo darbam vienmēr ir vajadzīgs autors - bez fiziskas personas radošā ieguldījuma darbs vispār nevar rasties un nav arī aizsargājams.

 • #6

  @ilz (Thursday, 16 June 2011 17:17)

  un tomēr man šķiet, ka bāreņdarbs būtu vispiemērotākais apzīmējums (termins no viena vārda - salikteņa) + skaidra legāldefinīcija.

 • #7

  Autornica.lv (Thursday, 16 June 2011 19:09)

  @ilz

  Manā skatījumā pārmēru tiek akcentēts apgaismības laikmetā iedibinātais romantiskais priekšstats par autoru kā darba tēvu, kas mūsdienās tomēr vairs nav tik izteikts, jo ir nākuši klāt citi aspekti. Tāpēc vajadzētu izdomāt kādu citu terminu no viena vārda. Bez legāldefinīcijas neiztikt jebkurā gadījumā.

 • #8

  Unabomberz (Tuesday, 21 June 2011 09:00)

  Man tajā "nenoskaidrotā autora" fiškā nepatīk viens - tā prezumē ka nav zināms autors, bet pēc būtības orphan works ir plašāks termins - nav izdevies autoru/mantiniekus/tiesību īpašniekus sameklēt, pat ja vārds ir zināms.

 • #9

  Ernests ☺ (Wednesday, 01 February 2012 09:18)

  jēpēes:
  Bāreņdarbi – darbus darinājuši bāreņi;
  Bezutoru darbi – darbi radušies paši no sevis;
  Nenoskaidroto autoru darbi – nav, kas noskaidro autorus;
  n/a darbi – darbi nav ieradušies;
  ...
  Hmm, interesanti, kādi ir neautoru darbi?
  ...
  Ak, valodiņ, cik pacietīga esi!

 • #10

  skeptiks (Monday, 25 June 2012 15:47)

  "Bezautoru darbi" vai "nenoskaidrojamu autoru darbi" ved nepareizā virzienā, jo lielākai daļai šo darbu autori ir zināmi (piem., John Smith), bet nav zināms, kā ar viņiem vai viņu tiesību mantiniekiem sazināties.