Valsts nodeva autortiesību strīdos

 

Šodien žurnālā "Jurista Vārds" publicēts mans viedoklis par valsts nodevas maksāšanas pienākumu autortiesību lietās. Pretēji nesen pieņemtam Augstākās tiesas nolēmumam Nila Saksa strīdā ar Nacionālo teātri un Kasparu Dimiteru es uzskatu, ka autoriem, dziedātājiem un citiem Autortiesību likumā minētiem subjektiem nav jāmaksā valsts nodeva, iesniedzot prasību tiesā. Šādu privilēģiju paredz Autortiesību likuma 69.panta trešā daļa. Savukārt tiesa atsaucas uz grozījumiem Civilprocesa likumā - kopš šā gada sākuma intelektuālā īpašuma lietās ir noteikta valsts nodeva 150 latu apmērā. Juristi šādās reizēs runā par tiesību normu konkurenci. Lai noskaidrotu, kura no normām ir piemērojama konkrētajā faktiskajā gadījumā, jāvadās pēc kolīziju atrisināšanas normām. Augstākā tiesa uzskatīja, ka jāpiemēro jaunākā tiesību norma. Manuprāt, jāpiemēro Autortiesību likumā paredzētais izņēmums, jo tā ir speciālā norma attiecībā pret Civilprocesa likuma vispārējo normu. Kolīziju atrisināšanas normu principi nosaka, ka jaunāka vispārējā norma neaizstāj vecāku speciālo normu. Tādējādi par pieteikumu intelektuālā īpašuma lietās jāmaksā valsts nodeva 150 latu apmērā, izņemot, ja pieteikumu savu tiesību aizsardzībai iesniedz autortiesību vai blakustiesību subjekts. 

 

Izvērstu skaidrojumu var izlasīt "Jurista Vārdā".  

 

Write a comment

Comments: 0