Nākotnes diskusijas

 

Šodien ir Starptautiskā intelektuālā īpašuma diena, un tās tēma: "Creativity: the next generation". Uz līdzīgas nots otrdien Rīgā aizritēja Kultūras ministrijas un Britu padomes organizētais seminārs-diskusija par alternatīviem autordarbu izplatīšanas modeļiem. Arī mēs mēģinājām ielūkoties tuvākā un tālākā nākotnē un dot impulsus zālē esošajiem radošo nozaru pārstāvjiem. Protams, ka manas kā runātājas vērtējums par šo pasākumu varētu atšķirties no skatītāju viedokļiem. Taču es ceru, ka tā nav. Jo man šis seminārs likās ļoti izdevies. Un iemesli, kāpēc man tā šķiet, ir tie paši, uz kuriem vajadzētu koncentrēties ne tikai šodien - Starptautiskā intelektuālā īpašuma dienā -, bet arī visās citās dienās un reizēs, kad runājam un vērtējam intelektuālā īpašuma lomu mūsdienu sabiedrībā un nākotnē.

 

Pirmkārt, pēc organizētāju ieceres seminārs bija vērsts uz atvērtu diskusiju starp visiem iesaistītajiem interesentiem. Bieži vien - vismaz attiecībā uz autortiesībām - diskusijas Latvijā nav diskusijas, bet tikai sava viedokļa propagandēšana, kas vēl izvēršas personīgu apvainojumu bārstīšanā. Lai arī šī semināra laikā pārāk aktīvas sarunas ar publiku nenotika un katram runātājam tika pa dažiem jautājumiem pēc viņa uzstāšanās, tomēr viss pasākums kopumā manā skatījumā bija diskusija. Tika skicētas problēmas, uzdoti jautājumi, vērtētas iespējamās atbildes un risinājumi.

 

Otrkārt, seminārs nekoncentrējās uz sīkām Latvijas problēmām, bet centās sniegt plašāku ieskatu problēmu būtībā, kas pārkāpa gan telpiskās, gan laika robežas. Man vislabāk patīk apmeklēt tieši šāda veida seminārus, jo tie iedvesmo lielākām domām un darbiem.

 

Visbeidzot, semināra publikā bija pārstāvēti ne tikai juristi, bet arī paši radošo nozaru pārstāvji - mūziķi, autori, izdevēji. No vienas puses, šāda raiba auditorija reizēm var būt riskanta, jo referentiem ir jālavierē starp atšķirīgo zināšanu un uztveres līmeni, kā rezultātā neviena no grupām nejūtas īsti uzrunāta. Taču vienlaicīgi jāatzīst, ka autortiesībās šāds formāts ir nepieciešams, jo tā vislabāk var nodrošināt nepieciešamo atgriezenisko saiti starp teoriju un praksi, vēlmēm un realitāti.

 

Es ceru, ka Kultūras ministrija pēc otrdienas pasākuma būs guvusi lielu devu iedvesmas un šāda veida diskusijas Latvijā notiks biežāk. Lai arī laiku pa laikam dažādās vietās un formātos tiek runāts par autortiesībām, tomēr līdz šim neviena institūcija vēl nav uzņēmusies nodrošināt šo diskusiju pēctecību (kā tas, piemēram, ir ar Tieslietu ministrijas paspārnē esošo komerctiesību konferenci). Tāpēc es novēlu Kultūras ministrijai gan azartu, gan iespējas nākamajiem semināriem, lai tajos kopīgi veidotu Latvijas autortiesību doktrīnu.

 

 

 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Nauris (Tuesday, 01 December 2015 14:06)

    Prasās pēc turpinājuma ierakstiem. Diezgan vērtīgi materiāli, sevišķi par autortiesību aizsardzības aspektiem.